Als ik voor iedere keer dat ik de vraag krijg: “Wat is het geschikte ras voor dit werk (hulphond voor autisme)?” een euro had gekregen had ik, allang, een luxe vakantie kunnen boeken.
En iedere keer is het antwoord hetzelfde: “Hét geschikte ras bestaat niet!”
Echt niet!
De meest geschikte hond bestaat ook niet,… althans, niet in algemene termen.
De meest geschikte hond voor die éne persoon, dat éne gezin bestaat wél.
De meest geschikte hond met de juiste eigenschappen voor die éne taak bestaat wél.
En,.. de meest geschikte “match” bestaat ook!
Maar, dit hangt van veel meer factoren af dan een ras, een soort hond.
Dit hangt samen met eigenschappen van mens en hond, hangt af van omstandigheden en vragen. Vragen die gesteld worden aan een hond, wensen die er zijn, eisen die de specifieke situatie stelt.
En,.. het hangt, vooral en ten eerste, af van de inzet van mensen.
Te beginnen bij de betreffende trainer die werkt vanuit deskundigheid en ervaring, met de wens van de cliënt op zijn/haar netvlies. Maar ook, die helder kan en wil communiceren over wensen en verwachtingen en die bereidt is flexibel en creatief te kijken naar ieder individueel traject.
Direct gevolgd door die cliënt die kan starten met frisse moed en motivatie en bereid is te leren tijdens het trainingstraject.
En pas,.. helemaal aan het eind,… de hond!
En die hond hoeft helemaal niet van een bepaalde statuur te zijn, van een bepaald ras, maar “moet” een hond zijn die o.a. vrij in het leven staat, niet bang of al te onzeker is, die een goede start in het leven heeft kunnen maken en vanuit die goede fundamenten in zijn huidige leven kan terugvallen op fijne ervaringen en stabiliteit.
En dan volgen eigenschappen als: willen leren, willen samenwerken, in sommige gevallen het voortouw kunnen en durven nemen,.. maar da’s kip-of-ei,.. want is het niet zo, dat als het leven geen moeite kost, als je je gekend en veilig voelt, ieder wezen kan en wil leren?
Dus eigenlijk zou de vraag moeten zijn: “Welke geschikte mensen staan aan de basis van dé geschikte hulphond voor autisme?”
En nog even: ik hou helemaal niet van luxe vakanties,.. dus die euro’s,…? Laat maar zitten!

NB.: In deze blog is uitgegaan van teamtraining/teamwork,… wat zoveel betekent als samen met de cliënt de betreffende hulphond opleiden.