Blog Image

Hulphonden voor Autisme

Signaleren hoeft de hond niet te leren.

Honden Posted on Tue, April 20, 2021 19:26:54

Wij willen niet meewerken aan het trainen van signaleringsfuncties. Let wel, dit geldt voor onze werksoort en onze doelgroep.

Dit schrijven gaat niet over hulphonden die op basis van geur, op basis van het herkennen van bijvoorbeeld hormonen leren waarschuwen (epilepsie, diabetes, enzovoorts). Andere werksoort, andere expertise, andere visies.

Dit schrijven gaat wél over hulphonden die gedrag, emoties en/of energie van de mens zouden moeten kunnen signaleren.

Zoals gezegd: hieraan werken we niet mee en dit verbaast mensen die onze werkwijze goed kennen niet, maar leidt bij mensen die zich oriënteren op de mogelijkheden van de hulphond voor autisme of PTSS soms tot schrik of irritatie.   Het is niet wenselijk een hond te vragen te signaleren en vervolgens de mens te moeten waarschuwen

Maar, waarom niet?

Signaleren van emoties, het signaleren van daaruit voortkomend gedrag van mensen is iets wat honden feitelijk wel degelijk doen. Elke kynoloog of ervaren hondenmens kent het fenomeen.  “Mijn hond weet precies wanneer we naar het bos gaan”, “Mijn hond komt bij me zitten als ik me niet lekker voel”, “Mijn hond wordt druk als ik gespannen ben”.  Honden zijn meesters in het lezen van onze lichaamstaal. Daarnaast zijn honden harmonieuze wezens die niet houden van “gedoe”, want honden voelen zich heel graag veilig, net als ieder ander wezen, net als de mens.  Dus als de hond iets signaleert dat wel of juist niet in zijn belang is zal hij handelen. Dan loopt hij de kamer uit, of juist naar je toe, blaft je wellicht aan, of als de stress bij jou hoog wordt, loopt zijn spanningsniveau mee en kan de hond zelfs fysiek worden (in je hand happen, opspringen, nose poken, zich langs je af wrijven, etc.). En daar, precies op dat punt, is in ons werkveld iets gruwelijk mis gegaan. Want, bovengenoemd gedrag is geïnterpreteerd als altruïsme van de hond.  Dat wordt nationaal en mondiaal geduid als:  “De hond helpt mij om kalmer te worden”,  “De hond voorkomt dat ik dissocieer”, “Wat vertelt de hond mij?”, “De hond spiegelt mijn gedrag!”, enzovoorts, enz. De hond kalmeert je in sommige situaties wellicht wel degelijk overigens. Maar dit dient meestal toch echt slechts het doel: “Als jij nu gewoon kalm doet, voel ik me veilig.”

Gewoon, simpelweg eigen belang dus.

De hond wil de mens niet redden, de mens niet ontlasten van spanning omdat dit goed is voor de mens. Hij is niet een behandelaar, begeleider, wonderdokter. Hij is “gewoon” een hond. Een wezen dat vanuit zijn eigen belang, motivatie, emoties handelt.

Hoe zit het dan met al die filmpjes waarin je honden ziet aanstoten, nose poken, staren, opspringen, in armen ziet happen en ga zo maar door? Vanwaar de verhalen die gedeeld worden over wat de hond allemaal voor zijn mens betekent doordat de hond waarneemt waar het mis dreigt te gaan en daarmee voor zijn mens erger kan voorkomen?

Dit is- en oh mijn hemel- ik zou willen dat ik het op billboards langs snelwegen zou kunnen laten drukken: DIT IS BEKRACHTIGD KALMEREND GEDRAG. Als je de hond bekrachtigd voor aanstoten, nose poken, staren, opspringen, in armen happen, enzovoorts, zal hij dit gedrag gaan herhalen.  Het bekrachtigen kan bijvoorbeeld bestaan uit beloningen met voer, stem, spel, of : degene tegen wie wordt opgesprongen houdt op met een heftige emotie of voor de hond belastend gedrag.  En hiermee is het kalmerende gedrag getraind en herhaalbaar.

Kalmerend gedrag, ontstaan in voor de hond bedreigende situaties (mensen met uiteenlopende, soms heftige emoties en gedragingen) dien je, in mijn onbescheiden mening, nooit te bekrachtigen.  De hond wordt daarmee hoofdverantwoordelijk voor het welbevinden van zijn mens en dat is een taak die helemaal niet past bij een hond. De hond kan zulke verantwoordelijkheden niet dragen, gaat in de alert stand en kan op geen enkel moment mentaal meer “uit”.  

Nogmaals: er is iets gruwelijk misgegaan in ons werkveld.  Hondengedrag voortgekomen uit gevoelens van onveiligheid worden verkeerd gelezen en gelabeld.  Daarnaast is de werkende hond geromantiseerd.  De hond is verworden tot wezen met bovennatuurlijke krachten, tot vervangend behandelaar, dagelijks begeleider, redder. Ik wilde bijna schrijven: te veel eer voor de hond.  Maar daar waar het zo mis gegaan is, is er juist veel te weinig eer voor de hond.

Je zou toch bijna denken: “waarom werk je eigenlijk nog in dit vakgebied?” Er zijn dagen dat ik me dat serieus ook afvraag. 

Als ik organisaties deze hulphonden “erbij “ zie doen, want, bijvoorbeeld: ‘de hond die is afgekeurd voor de ene taak, kan nog best worden ingezet voor iemand met autisme. Zoveel hoeft de hond daarvoor immers niet te kunnen’. (!) Als ik laakbare werkwijzen de dagbladen of nieuwsitems zie halen. Als ik organisaties een knieval zie maken richting de hond vanwege megalomane organisatiegroeimodellen. Als ik beunen in die grote vijver van vragende mensen zie springen en niet gehinderd door enige kennis ronduit schandalige dingen zie vragen van honden én daarmee overigens ook de kwetsbare mensen ernstig te kort zie doen.

Waarom werk ik dan eigenlijk nog wél en heel graag in dit vakgebied?

Omdat het echt goed kan gaan, de samenwerking tussen hond en mens. Omdat de samenwerking tussen hond en mens echt kan leiden tot het groeien tot grote hoogte van beiden.  Omdat de samenwerking kan bestaan uit een team met daarin een welwillend mens die ziet wat er wel en vooral ook niet aan een hond gevraagd mag worden en een hond die zich gezien en veilig weet. Omdat de samenwerking gebaseerd kan zijn op een eerlijke: “Ik signaleer mijn eigen probleem en vraag jou – middels een getrainde vaardigheid- iets voor mij te doen.”

En daarmee zijn we waar we wezen moeten:  de hulphond voor mensen met een psychische beperking dient te kunnen werken op dezelfde wijze als de ADL- of blindengeleidehond dat ook doen: op verzoek van de mens, met een duidelijke vraag, een cue,  waarop geantwoord wordt met een getrainde vaardigheid.

De hulphonden in onze organisatie worden taken, vaardigheden gevraagd, die op een prettige manier voor hond en mens zijn geoefend, getraind.  “Onze” honden wordt niet geleerd te signaleren. Zij hoeven niet de hele dag en/of nacht (!) op te letten of hun mens zich goed voelt. Ze werken samen als dit ze gevraagd wordt. En van werkmoment naar werkmoment is de hond “uit”. De hond is niet verantwoordelijk voor zijn mens,  geen therapeut.

Een voordeel van deze werkwijze is er zeker ook voor de mens:  door mensen te leren signaleren en dan de hond een vaardigheid te vragen blijft de relatie zo gelijkwaardig mogelijk en worden mensen niet ongezond afhankelijk van de hond.  Dit werkt immers voor de mens ook niet goed, is niet helpend in groei, ontwikkeling.

En nu we hier toch zijn wil ik graag nog een flinke lans breken. Kunnen we vanaf nu dan ook meteen stoppen met die vreselijke termen:  “psychosociale hulphonden” of “psychiatrische hulphonden”?!

Ik ben een mens. Ik ben onder andere psychosociaal therapeut. Van mij mag inzicht verwacht worden in de ondersteuning van mensen.  Omdat ik ervoor gekozen heb me hierin te scholen en gekozen heb dit werk te gaan doen. De hond wordt geboren in onze wereld omdat wij dat willen en, zoals onze wijze dierenarts het altijd klip en klaar zegt: “De hond heeft er niet om gevraagd om hulphond te worden”.

Wij zien, gelukkig dagelijks, hoe het wel goed kan zijn voor hond en mens.

Dit werk is niet voor iedereen weggelegd.

Het vergt veel kennis over beide wezens, inzicht, een sterk ontwikkeld gevoel voor ethiek en een gezonde kritische blik op eigen functioneren.

Neem dus gerust een andere vijver of haal eerst een aantal diploma’s en doe bandjes om voordat je springt. Of liever: spring gewoon niet.

Laten we dat wat gruwelijk mis is gegaan stoppen en veranderen. 

Dat kunnen we. Omdat we mens zijn. Omdat we houden van mensen. Omdat we houden van honden. Toch?Moe maken.

Honden Posted on Wed, September 16, 2020 20:48:14

Noem me een lettermuggenzifter, maar ik wil toch graag een lans breken voor het begrip en onbegrip omtrent: “De hond moe maken”.

Ik hoor het nog te vaak naar m’n zin. “Het was te warm voor onze gebruikelijke activiteiten en mijn hond moet toch echt wel moe worden!”

Wat is ‘moe maken’? En vanuit welke motivatie willen wij mensen dat?

Als iemand met ‘moe maken’ bedoelt dat de hond passende uitdagingen krijgt gedurende de dag, dan is daar volgens mij niet zoveel mis mee. Maar vaker gaat het over het mentaal of fysiek uitdagen of zelfs uitputten van de hond. Omdat hij daarna ‘zo lekker rustig is’, ‘dat heeft elke hond iedere dag nodig’, of : ‘ik heb er daarna geen hond meer aan’.

De term “moe maken”, maakt mij eerlijk gezegd al meteen moe. Denk even aan jezelf.

Welke activiteiten maken je voldaan? Welke activiteiten maken dat je je tevreden voelt? Van welk soort activiteiten word je daadwerkelijk moe en is dat prettig?

Als je een dag hebt gehad met voldoende uitdaging dan kun je daarna goed ontspannen en terugkijken. Dan slaap je, doorgaans, ook ontspannen en rust je goed uit. Als je een dag hebt gehad met veel uitdaging kost het je meer moeite om de dag los te laten, te ontspannen en misschien is er zelfs niet meer voldoende energie om terug te kijken, te verwerken, reflecteren. Als je een dag hebt gehad met te veel uitdaging kost het je teveel moeite om de dag los te laten, lukt het je wellicht niet eens zo goed en kun je niet goed in- of doorslapen. Ik denk dat dit voor honden niet anders is. En vergeet dan ook niet dat de hond in een etmaal nog veel meer behoefte heeft aan rust en slaap in vergelijking tot de mens.

Het moe maken van de hond zou, wat mij betreft, eigenlijk nooit een doel op zich moeten zijn. De uitdaging voor de mens zit, volgens mij, veel meer in het zoeken van de passende energieverdeling voor de hond. En die varieert ook nog eens sterk in leeftijdsgroep, rasgroep, leefsituatie en individuele waarde van elke hond.

Al die beslissingen,…. je zou er moe van worden!Is een hulphond de ultieme oplossing?

Honden Posted on Tue, September 19, 2017 17:13:11

“Kunnen
wij een hulphond krijgen om ons kind tot rust te brengen? Is een hulphond voor mij, met al mijn angsten en boosheid een oplossing?”

Deze
vraag krijgen wij per mail en/of telefoon wekelijks tientallen keren.

Ik
hoop dat ik middels deze blog meer daarover kan uitleggen.

In
een lineaire, directieve reactie is het antwoord simpel, namelijk: NEE.

In
een meer genuanceerd antwoord is het:
Ja, eventueel, mits,..en maar,….

De
hond is een wezen dat zich door miljoenen jaren heeft ontwikkeld tot
samenwerkende partner van de mens, tot vriend, compaan in ons dagelijks
leven. De hond is tevens een zeer
harmonieus wezen, dat,- in de regel-, niet zal kiezen voor een stress,- en/of
conflictsituatie. De hond confronteren
met een emotioneel stressvolle situatie leidt tot een intern conflict bij de
hond zelf. Oftewel: ben je boos, agressief
of op een andere wijze emotioneel geladen zal de hond van nature het hazenpad
kiezen en wachten tot het gevaar geweken is.

Als
we, in het geval van een persoon of (pittiger) een gezin met emotioneel geladen
personen (om welke reden dan ook) kiezen voor het samenleven met een hond,
dienen we ons bewust te zijn van het welzijn van die hond. Hem/haar te
beschermen tegen menselijke emoties en uitbarstingen.

En,…
waar mensen verwachten dat honden menselijke “buien” zullen kunnen
oplossen, komen alle partijen bedrogen uit, want dit zal niet gebeuren tenzij
we bereid zijn de hond geweld aan te doen.

De
hond wil graag met ons samenwerken en zal, vanuit die motivatie, zelfs vaak
taken uitvoeren die van hem gevraagd worden. Maar de ethische vraag is dan
direct: “Moeten we dit vragen van de hond?”

Mijn
antwoord is: “Nee!”

De
hond in zijn uniciteit, met al zijn kwaliteiten verdient bescherming, gezonde
introspectie van de mens en daarmee ook de erkenning van zijn wezen.

En dus dienen we te erkennen dat mensentaken bij mensen horen.

Maar
waar ligt dan de kracht tussen mens en (hulp-)hond?

Heel
“simpel”: bij de mens en zijn verantwoordelijkheden!

De
hulphond kan van grote meerwaarde zijn als de kracht van de hond gezien,
geaccepteerd en vooral begrensd wordt.

Daar
waar de hond wordt gezien als laatste redmiddel, klakkeloos wordt aanbevolen
door onwetende hulpverleners, artsen of “uitbehandelde” kwetsbare
mensen, is het mooie, maar tegelijk weerloze hondenwezen NIET de oplossing!Nemen we de hond te serieus?

Honden Posted on Wed, February 15, 2017 18:59:02

Deze blog
had eerst de titel “Alles moet maar kunnen”, maar de titel was te
cynisch naar m’n zin en met dit inzicht veranderde tegelijk mijn richting van
schrijven.

Dus,…andere
koers, nieuwe kansen.

Werkzaam in
een veld waarin de hond, gelukkig, een
belangrijkere plaats inneemt in onze wereld maak ik me tegelijk, reuze zorgen
over die plaats.

Waarom?

Zoals al
eerder kenbaar gemaakt: de vraag om hulphonden groeit en blijft groeien. Fijn, als je in dit werkveld zit, zou je
kunnen concluderen. Maar,..geloof ‘t of niet: nee, niet altijd even fijn en
vooral steeds zorgelijker.

Want werkend
in een nog onontgonnen veld voor wat betreft bewijs of effect lijken steeds
meer snelverdieners in te springen op een succesverhaal zonder begin of eind
met twee slachtoffers als uitkomst: de kwetsbare mens en de onbeschermde hond.

Kan de hond
van betekenis zijn voor de psychisch kwetsbare mens? Ja.

Is alles
maakbaar of oplosbaar?

Nee!

Dagelijks
beantwoord ik vragen over de wat de hulphond kan betekenen.

In diezelfde
gesprekken weerleg ik vooral verwachtingen. Over het kunnen keren van
emotionele uitbarstingen, over de hond die mensen zomaar weer aan het werk of
aan de opleiding krijgt, in ingewikkelde sociale situaties kan helpen in contact
met andere mensen, meerdere kinderen tegelijk kan ondersteunen, over honden die
zelfstandig kunnen acteren in situaties waarin mensen zichzelf verliezen.

Nemen we de
hond te serieus?

Nee.

De hond is
een zeer knap, intelligent, zelfstandig wezen. Een wezen dat het leven benadert
volgens haar eigen oorsprong en genetische blauwdruk. Een wezen ook dat
verrassend kan verschillen, maar vooral lijken op ons qua leerstijlen en coping
strategies. De hond is een wezen dat in onze sociale context ons nodig heeft om
zich te kunnen verhouden tot ingewikkelde situaties met andere mensen, honden
en andere uitdagingen.

De hond
verdient een autonome positie waarin hij beschermd wordt door ons en waarin
hij, werkend of niet, kan bouwen op de mens.

Nemen we de
hond te serieus?

Nee.

We nemen de
hond wellicht al een tijdje niet serieus genoeg meer.Afscheid,…

Honden Posted on Tue, August 16, 2016 16:55:24

Als het welzijn van de hond in het geding is, als teamtraining en/of de carriére als hulphond niet verstandig is omdat de eigenheid of het (lichamelijk) welbevinden van de hond ter discussie komt te staan, dien je te stoppen.
Dit gebeurt, gelukkig, zelden.
Helaas was het bij team Layka wel het geval.
Een heerlijke hond, een fijn gezin, een mooi teamtrainingstraject waarbij de dingen anders liepen dan we allemaal hoopten.
Het gezin schreef een prachtig verhaal als afscheid:

“In 2013 kwam Layka in ons leven en met name in het leven van Lars, een pracht ventje met klassiek Autisme. Een husky als huisdier……de opvoeding: streng maar rechtvaardig en uiteraard er is maar 1 baas!! Omdat ik qua werk mezelf ook dagelijks bezig houdt met de begeleiding van kinderen met vormen van autisme, lees ik aardig wat af. Zo kwam ik op de site van Hulphonden voor Autisme……zou het mogelijk zijn??? De kennismaking en test …..spannend, maar wat deed Jennifer dat leuk, het resultaat: Layka is geschikt!! Stapje voor stapje zijn we dit traject ingegaan en ondanks het feit dat wij soms van mening waren dat het maar kleine stapjes waren, steeds weer de geruststellende bevestiging van Jennifer : ze doen het geweldig!! Lars, maar ook de andere kinderen raakten steeds meer en meer vertrouwd met de rol die Layka zou gaan vervullen. Ook op dat vlak een pluim voor de trainster. Stapje voor stapje werkten we richting dat ene doel; Layka ter begeleiding en ondersteuning van Lars, de praktische zaken: heupen, ogen en de verplichte castratie allemaal vlekkeloos verlopen,de handvatten die ons gegeven werden: doelgericht maar altijd met het oog op het welzijn van Layka. Dan in de loop van 2015…Layka’s rechterachterpoot staat wat naar buiten….training on hold en de medische mallemolen in: patella luxatie!!! Het verhaal wat daarna volgt kent nog een tweede operatie en geduld, heeeeeel veel geduld, maar voorop het welzijn van Layka!!! Na een periode van 6 maanden met gerichte revalidatie kwamen we op het punt waarop Layka hersteld was: Jennifer durfde de training weer op te pakken, maar voor haar stond voorop: Als Layka hierbij tekenen vertoond van pijn etc, stoppen we onmiddellijk. Dit is een aantal maanden erg goed gegaan en langzaam maar zeker kwamen we weer in het juiste ritme….April dit jaar zagen we weer een kleine afwijking: haar bespiering rondom de patella kwam van zo ver terug dat er toch weer wat ruimte ontstaan was. We moesten een beslissing nemen: aanvullend revalideren of een grote operatie? Het eerste: minst belastend voor Layka en gaat het goed dan zouden we dit altijd moeten blijven monitoren, het tweede: Geen problemen meer maar wel een gefixeerde achterpoot….. In beide gevallen waren zowel wij , de dierenartsen , maar ook Jennifer het met elkaar eens. We gaan bij het vervolgen van de training na revalidatie ( minimaal weer 3 maanden) NIET meer in het belang van Layka handelen, iets wat we ook zeer zeker niet willen…. We hebben om die reden besloten om het traject te stoppen en Layka, Layka te laten zijn: af en toe een clown, maar een lot uit de loterij!! Wij kijken terug op een traject, een traject wat niet af is, maar waarin we allemaal veel geleerd hebben, over Layka, over Lars en zeer zeker over Hulphonden voor Autisme.
Jennifer dank je wel voor je steun, toeverlaat en adviezen in de training en begeleiding van Layka, ook nu profiteren we daar zeer zeker heel erg van.
Voor eenieder die kijkt met achterliggend een soortgelijk verhaal ( Hulphond voor Autisme).
Een 10 met een griffel voor jullie Jennifer!!
Groet, Rianne, Lars en de rest van de familie, een poot en dikke knipoog van Layka!!”De hond, onze redder?

Honden Posted on Sun, August 07, 2016 18:55:37

Door: Jelien Lammers – Boel Bewust & Jennifer de Jongh – Hulphonden voor
Autisme
.

Regelmatig
zoeken we elkaar op om onze gedachten over nieuwsberichten te laten gaan, over
cases waarin we twijfelen aan het welzijn van de hond of over ingewikkelde
dilemma’s die we tegenkomen.

Zo ook
een ochtend, enige dagen geleden, tijdens de koffie, achter de laptop hadden we
een mooi gesprek dat is blijven hangen en waarin we onze gedachten graag willen
delen met jullie. We kwamen aan de praat over de ‘nieuwste soort’ therapiehond,
een pup die opgeleid wordt tot troosthond.

(Her)ontdekking.
En onze gedachten gingen al gauw uit naar het dier waarin we de groei en genezing hebben ontdekt. Of eigenlijk hebben we het dier hérontdekt. Want van een van oorsprong agrarisch land
waarin vele gezinnen letterlijk tussen
de koeien sliepen, zijn we geëvolueerd (lees vervreemd) naar levens ver van dieren af, naar een maatschappij waarin melk uit de fabriek komt.

Maar de
herontdekking lijkt een feit. En deze op het oog positieve ontwikkeling van het
dier terug tussen de mensen heeft een aantal zeer bedenkelijke keerzijdes. Want de hond is “hot”, multi
inzetbaar en ondersteunend bij de meest uiteenlopende problemen, zoals
stagnaties in ontwikkeling, fysieke problemen, mentale hiaten zoals ook nu weer
bleek bij het thema rouw.


De
belangrijkste vragen.
Eén van
de belangrijkste en tevens moeilijkste vragen die wij elkaar stellen is die
vanuit het ethische perspectief. Heeft een hond zelfbeschikkingsrecht? Vindt de
hond het wel leuk om met ons samen te werken en hoe controleren we dat? In
hoeverre respecteren we autonomie en de motivatie van de hond? En wat is vanuit
de hond gezien de meerwaarde van het bijdragen in het rouwproces?

In
hoeverre mag de hond nog hond zijn?

Maar
deze vraag gesteld vanuit het perspectief van ons als mens biedt ons de
volgende overpeinzing:

In
hoeverre mag de mens nog mens zijn?

In
hoeverre mogen we rouwen, boos zijn, onnoemelijk verdrietig zijn of juist
verstillen? Wat maakt dat een hond dit leed moet verzachten? En als er al iets
te verzachten zou moeten zijn, waarom doet de- al dan niet professionele- mens
dit niet zelf? Een hond die troost kan bieden?
Ja, natuurlijk kan dit. We kennen allemaal wel een moment dat je
huisdier aaien of even naast elkaar zitten kan voorzien in je behoefte je hoofd
te laten hangen. Maar dit zijn honden die in hetzelfde systeem zitten als de
rouwende personen. We kennen zelf de gevoelens als we naar een condoleance
gaan, zelfs van iemand die we niet zo goed kennen voelen we het verdriet en de
impact van de nabestaanden om ons heen. Aangezien we weten dat honden zo
feilloos onze emoties kunnen voelen, is het voor te stellen hoe zwaar dit moet
zijn voor de hond…

Onvoorwaardelijke
liefde.
We horen
vaak: “De kracht van de hond is zijn onvoorwaardelijke liefde”, maar
is dit niet eigenlijk een vorm van projectie?
Hoe zit het met de onvoorwaardelijke acceptatie van onszelf, van onze
eigen feilbaarheden? Hoe onvoorwaardelijk durven we te zijn naar onszelf en
onze medemens? Laten we vanuit onze rol als verantwoordelijke volwassenen regie
nemen en houden over eigen emoties en beperkingen.

“De
hond, onze redder”, ….wij hopen het niet. Voor je het weet gaat dit
prachtige wezen eraan ten onder.Inclusie

Maatschappij Posted on Thu, July 14, 2016 19:58:51

Vandaag is het VN verdrag voor de rechten van de mens van
kracht geworden in Nederland. Het
verdrag was al wettelijk aangenomen, maar vanaf vandaag in praktijk bekrachtigd.
Dit verdrag staat onder andere voor inclusie.

Inclusie is de insluiting van achtergestelde groepen op
basis van gelijkwaardige rechten en plichten en staat vooral voor integratie
van de beperkte mens.

In praktijk betekent het voor de teams van Hulphonden voor
Autisme dat de assistentiehond niet langer geweigerd mag worden in openbare
gelegenheden in brede zin.

Da’s prettig en broodnodig want de assistentiehond is, in onder meer mobiliteit en de sociale cirkel, een noodzakelijke
ondersteuning.

De assistentiehond voor mensen met een psychische beperking
verdient nog veel meer bekendheid, en voor de ge-team-trainde
assistentiehond geldt dit in het bijzonder. De
eigenaren van deze honden kampen met veel lastige vragen en onbegrip. Allereerst roept het beeld van een schijnbaar
gezond, ziende, goed fysiek functionerende persoon vragen op.

Team Sam heeft vrij toegang tot een winkel van hun keuze.

“Waar is deze hond voor?”,
“Wanneer gaat de
hond naar zijn definitieve plek?”, zijn terugkerende vragen.
Confronterende en soms pijnlijke vragen, die
lang niet altijd beantwoord kunnen worden. Want: waarom zou je moeten uitleggen wat je beperking is?
Maar ook: hoe
leg je uit dat je je eigen hond opleidt en waarvoor je hem zo keihard nodig
hebt?

Als begeleider word ook ik dagelijks geconfronteerd met dit
soort heikele momenten.
Zo sta ik bijvoorbeeld regelmatig aan kassa’s tijdens winkeltraining met teams en worden door
omstanders of caissières te pas en
vooral te onpas vragen gesteld aan eigenaren en zodra duidelijk wordt dat de
hond van henzelf is wordt plotsklaps het gesprek met mij voortgezet,…
En ik hoor anekdotes over moeizame discussies met familie of vrienden omtrent
de noodzaak van de hulphond en “…of het allemaal wel zo nodig is,..”,
“Je bent toch niet blind?” of “Je kunt het best wel zonder zo’n
hond!”

De toegankelijkheid van de assistentiehond is een groot goed
en zeer belangrijke stap die in praktijk
vorm zal moeten krijgen.

Maar toegankelijkheid is meer. Het is: volwaardig en volledig mee kunnen draaien in de
maatschappij, zonder aanziens des beperking of stoornis.
En het betekent dus dat een team niet ter
discussie wordt gesteld, vrij op pad
kan, niet wordt aangestaard en gestoord wordt door het afleiden van de hond of
het stellen van vragen over de beperking.

“Waarvoor heb je deze hond?” is een zeer onbeschofte vraag.

“Vroeger kon je het ook zonder hond!” is een
kwetsende en suffe opmerking.

Inclusie is een veelzeggende term voor iets wat eigenlijk
een normaal gemeengoed zou moeten zijn, namelijk: iedereen in de maatschappij heeft
evenveel kansen. Kansen op passend onderwijs en arbeid, het hebben
van interactie met ongeacht wie, mobiliteit, gezondheidszorg en bovenal:
vrijheid.

De vrijheid om te mogen zijn wie je bent of te mogen worden
wie je wilt zijn.
InclusieF assistentiehond!Gezocht: de ideale therapiehond!

Honden Posted on Wed, April 20, 2016 20:21:18

“Welke therapiehond is ideaal?”, is een vraag die wij geregeld krijgen.
Wij vonden het daarom tijd voor een artikel. Wellicht biedt dit handvatten voor een ieder die met bovenstaande vraag rondloopt.
We merken echter dat we het ook moeilijk vinden. Het is spannend om de ‘geschiktheid’ zwart op wit te zetten, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is. Daarom proberen we jullie in dit artikel mee te nemen in verschillende aspecten die van invloed zijn op het plezierig uitvoeren van AAT- activiteiten.
En bovenal hopen we hiermee een stem te geven aan honden.
Honden die een realistische en eerlijke benadering verdienen in hun ontwikkeling en eventuele werk.

Allereerst:
Wat is AAT?
AAT is een onderdeel van AAI.
En AAI heeft alles met dieren te maken. En dat klinkt dan direct als een grapje natuurlijk.
Maar AAI staat voor “Animal Assisted Interventions” oftewel: de inzet van dieren in zorg, onderwijs en welzijn.
Daar vallen alle vormen van werken met behulp van dieren onder, zoals: bezoekdieren in revalidatieklinieken, de afdelingskat in een ouderenhuis, hulphondenopleidingen, boerderijdierenbezoek op de kinderafdeling van een ziekenhuis, coachen met dieren,
én dierondersteunde therapie, oftewel AAT: Animal Assisted Therapy.
Wat zoveel betekent als “de inzet van dieren in therapeutische behandelingen” (gesprekstherapie, lichaamsgericht werken, fysiotherapeutisch werk, etc.).

Dit artikel zal verder ingaan op de hond als ondersteunende factor in dit werk.
Voordat we daadwerkelijk aankomen bij de vraag: “Welke hond is geschikt voor AAT?” weerleggen we graag nog enkele misverstanden.

De terminologie.
De AAT-hond of Therapiehond bestaat eigenlijk niet.
Immers: de hond is ondersteunend bij de therapie, behandeling of begeleiding aanwezig en is niet de therapeut, behandelaar of coach. En daarin verscholen ligt ook direct een heel belangrijk punt, namelijk: de hond mag nooit of te nimmer verantwoordelijk worden gehouden of gemaakt voor een proces wat in mensenhanden hoort.
De coach/therapeut/behandelaar bepaalt doelen, setting en behandeling en bewaakt te allen tijde het welzijn van de hond. De hond heeft slechts een assisterende rol. En daar komt het tweede belangrijke punt bij kijken: je kunt dit werk alleen doen als je bent opgeleid als professional.

Collega?
Je hond is je collega in het werk, maar eigenlijk legt deze term nog teveel druk op en verantwoordelijkheid bij de hond. Je hond heeft immers geen zelfbeschikkingsrecht of zeggenschap over het werk. Er is, in die zin, geen sprake van een gelijkwaardige werkrelatie. AAT doet daarmee een nadrukkelijk beroep op jou als professional, hondenkenner, geleider en bewaker van je eigen hond én vraagt een groot besef op ethische vraagstukken.
Vanuit de wetenschap dat de hond een autonoom wezen is, met een intelligent brein en in staat is tot het voelen van diverse emoties, komen de volgende vragen boven drijven:
In hoeverre mogen wij de hond ‘inzetten’? Mag en kan jouw hond laten weten wat hij wil? In hoeverre kun jij dit voldoende lezen en daar gehoor aan geven? Hoe serieus neem jij je hond? Wat doe je als je merkt dat je hond het, tijdens een sessie, niet meer prettig vindt?

Wat vragen we van de hond?
Animal Assisted Therapy is geen sinecure. Het vergt van de professional deskundigheid, ervaring in zijn vak. Kennis en kunde op gebied van mens en hond én het vermogen een dubbele focus te creëren op de cliënt/patiënt én op de hond.
Het vergt van de hond rust, zelfbeheersing, vertrouwen in mensen en in het bijzonder in de geleider en… een enorme berg incasseringsvermogen.
En ook van de hond wordt een dubbele focus gevraagd. Hij werkt namelijk met de professional samen, maar er is nog een mens van betekenis in de ruimte tijdens een sessie en juist die persoon neemt vaak de nodige prikkels in de vorm van emoties mee. Daarnaast vraagt een professional de hond regelmatig zich tot de cliënt/patiënt te richten en verhouden.

Wat heeft de hond daarvoor nodig?
De hond heeft jou nodig! Jij bent verantwoordelijk voor zijn welbevinden, voor het bewaken van zijn psychische en fysieke grenzen. Je werkt binnen die grenzen en waar nodig kun je tijdig situaties ombuigen of zelfs beëindigen. Dit vergt bovengemiddelde kennis van de hondentaal in het algemeen en een feilloze kennis van en afstemming met je eigen hond!

Welke hond is dan geschikt?
Laten we het maar direct duidelijk aangeven: geen enkele hond is perfect geschikt voor AAT. Gelukkig maar, want uniformiteit zou impliceren dat honden robots zijn!
Jullie zijn als team zo sterk als de zwakste schakel. Je kunt een fantastische hond hebben met een geschikt karakter, maar op het moment dat je jouw hond niet goed begeleid tijdens het werk kan hij dusdanig negatieve ervaringen opdoen dat hij weerstand ontwikkelt of latent wordt.
Een aantal factoren van betekenis zijn: een open karakter, niet eenkennig zijn, niet onder de indruk raken van “aparte” mensen en hun gedragingen, dan wel bewegingen, (dus) niet te prikkelgevoelig- zowel op geluid, beweging als emoties, graag willen communiceren met mensen, en uiteraard: een gezond lijf dat vrij is van ongemakken en pijn.
Daarnaast is je werk specificeren een erg belangrijk aspect. Wat is je doelgroep, wie zijn je cliënten/patiënten? Er is grote diversiteit in het werken met kinderen of ouderen, in het werken met fysiek beperkte mensen of het werken met mensen met een mentale stoornis. Iedere doelgroep vereist andere karaktereigenschappen om het werk prettig uit te kunnen voeren. Het is niet realistisch om uit te gaan van Animal Assisted Therapy in brede zin. Specialiseer je. Voor jezelf, maar ook zeker voor de hond.

In welke rassen zie je deze eigenschappen terug?
Dat is een hele lastige vraag. Want, in hoeverre zijn er rassen uit te sluiten is net zo’n vraag als: welke zijn geschikt? Je kunt spreken over werkrassen, over rassen die gefokt zijn ten bate van intens contact met mensen, maar daarmee kun je nog steeds niet spreken van geschikte rassen voor AAT. Je zou er net zoveel honden tekort mee doen als dat je teveel rassen geschikte eigenschappen toebedeeld.

Welke karakters lenen zich voor dit werk?
Je zoekt een hond waarbij je zijn intrinsieke motivatie niet aantast door met hem dit werk uit te voeren. En daar wringt direct ook de schoen, want: “Hoe weet je dat?”
Dat kun je weten als je jouw hond feilloos leert kennen. Dit is iets wat groeit in het contact tussen jou en de pup vanaf jullie start. Het maakt tevens dat er geen voorspelling te doen is of de pup zal uitgroeien tot een geschikte hond. In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd: de geschikte hond wordt niet geboren, maar ontwikkelt zich samen met jou.

Jouw keuze.
Omdat de hond met jóu gaat samenwerken is de allereerste (en meest belangrijke) vraag: welk ras en vooral welke hond past het beste bij jou (en eventueel je partner/gezin)?
Ken jezelf en jouw kwaliteiten en valkuilen en kies een ras wat daarbij past. Het is tenslotte vooral jouw huishond die af en toe mee gaat werken. Hoe prettiger jullie samenleven, des te prettiger jullie kunnen samenwerken.

Opvoeding.
Bouw met je gekozen hond eerst een stabiele basis op.
Met de wereld in het algemeen en specifiek met jou als zijn geleider. Dit betekent dat je jouw hond begeleidt bij zijn ontwikkeling die door de angstfases en de puberteit heen loopt, zodat de wereld ervaren kan worden als een veilige plek om te zijn.
Mocht je in deze fases (per ongeluk), tijdens werk gerelateerde situaties in drukte, stress of heftige emoties belanden, dan heeft de hond zijn eerst negatieve werkervaringen meegekregen.
Het brein van een jonge hond heeft tijd en ruimte nodig voor zijn eigen ontwikkeling. Laat je hond vooral eerst volledig opgroeien. Socialiseer voldoende, maar met mate. Wij horen nog weleens verhalen van bovenmatige activiteiten op jonge leeftijd bij potentiële ondersteunende honden, want: “het is heel belangrijk dat m’n hond straks álles aankan!”.
Investeer niet in mogelijk werk, investeer in je hond!
Train basisvaardigheden en ga vooral fijne en leuke dingen doen met je hond op een goede hondenschool die op basis van respect jou handvatten aanreikt voor het trainen en opvoeden van je hond. Voed je hond op tot gezinshond en pas als hij ertoe in staat is kun je vragen of hij het leuk vindt om mee te gaan werken.

En wat nou als het niet lukt?
En dan kan het, na alle opvoeding en training, zomaar eens zo zijn dat het werk niet geschikt is voor je hond! Omdat het te (in-) spannend is bijvoorbeeld. Of omdat je hond niet gezond genoeg blijkt. Of omdat je hond het helemaal niet leuk vindt om in contact te komen met je cliënten/patiënten. Of,….
Da’s een dobber!
Wees eerlijk naar jezelf en vooral je hond als blijkt dat het beoogde werk niets voor hem blijkt te zijn. Heeft je hond zich ontwikkeld als een voorzichtige of verlegen hond of kan je hond minder goed de prikkels verwerken die hij opdoet tijdens werkzaamheden? Wees een wijs mens en stop. Stop met het uitbouwen van je AAT-werkzaamheden met deze hond en ga samen genieten van activiteiten die je hond wél leuk vindt.

Dus, waar vind je nu precies die ideale hond voor je werk?
Bestaat er een juist ras? Nee. Bestaat de ideale hond voor AAT? Nee.
Vraag jezelf allereerst af: welk soort hond past bij mij? Neem daarna alle aspecten zoals hier beschreven in ogenschouw en ga aan de slag. Zoek een hond die past bij jou, biedt hem de best mogelijke basis en ga, als de hond helemaal rijp is, naar de volgende stap: samen in opleiding als AAT-team.
En… vergeet vooral niet te genieten. Het gaat immers niet om het product (je einddoel), maar om het proces wat jullie samen doorlopen!

Auteurs:
Jelien Lammers (Boel Bewust) en Jennifer de Jongh (Hulphonden voor Autisme).

Aanbevolen literatuur:

“Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans”- deel 1 en 2. Martine Burgers en Sam Turner

“Teaming with your Therapy Dog” Ann R. Howie

Dit artikel is geschreven door Jelien Lammers en Jennifer de Jongh. Overname zonder toestemming van beiden is niet toegestaan. Delen van deze link via social media wordt gewaardeerd!Next »